VuzMe

  Ринок капіталів


  Регулювання фінансових ринків і захист інтересів інвесторів був, є і залишається головним завданням для регуляторів на ринках капіталу, не залежно від того, чи є регулятор державним (централізованим), чи регулювання здійснюється недержавними організаціями (децентралізоване регулювання). Регулятори на ринках капіталу повинні створювати умови для справедливого ціноутворення і сприяти більш ефективному перерозподілу капіталів, з огляду на інтереси як позичальників, так і інвесторів, не залежно від того, чи є інвестор великою фінансовою структурою чи приватною особою, що інвестує невеликі суми....

  Весь текст

  Проблеми захисту інтелектуальної власності в Інтернеті


  Серед причин масового незаконного відтворення примірників творів в Мережі, що охороняються авторським правом можна виділити технічну простоту здійснення операції. З розвитком техніки, користувачеві Інтернет все менше часу потрібно для отримання на своєму комп'ютері тотожної копії твору, або такої, що практично не поступається оригіналу за якістю....

  Весь текст

  Реалії нелегальної міграції через Work & Travel


  НАСЛІДКИ ПОРУШЕННЯ / ПРОДОВЖЕННЯ ВІЗИ J-1: Перше і найголовніше правило J-1 візи - це повернення на батьківщину після закінчення програми. Щороку в жовтні ми зобов'язані подати звіт до Посольства США про учасників, які не повернулися після закінчення програми. Ця інформація зберігається в базі даних і буде переслідувати Вас і Ваших близьких все життя....

  Весь текст

  Міжнародна торгівля промисловими товарами, машинами, обладнанням.


  Загальна характеристика торгівлі готовою продукцією.ті к товарів промислового виробниц-тва, існує величезна кількість ринків конкретних промислових това-рів. Світовий ринок промислових товарів слід розуміти як сукуп-ність операцій зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів господа-рювання різних країн щодо реалізації виготовлених промислових товарів. Промислові товари можуть бути цілком змонтованими і готови-ми для використання, а також перебувати у розібраному вигляді, наприклад, машини і обладнання часто постачаються у вигляді ком-плектів....

  Весь текст

  Інтелектуальна власність та Інтернет


  В Інтернеті вміщено величезну кількість творів без згоди правовласників. Все частіше виникає питання про дотримання авторського права у "всесвітній павутині".  Здавалося б, що за наявності відповідних норм права проблема не повинна виникати - при розміщенні твору в Інтернеті порушується право автора дозволяти або забороняти використання шляхом передачі його для загального відома по кабелю або за допомогою аналогічних засобів. ...

  Весь текст

  Інституціональні посередники


  Серед посередників можна виділити так званих інституціональних посередників, до яких відносять товарні біржі, аукціони та міжнародні торги (тендери)....

  Весь текст

  Реферат на тему: «Міжнародний туризм як форма міжнародних економічних відносин»


  Туризм як форма задоволення потреб людей у відпочинку справляє великий вплив на життя світової спільноти. Надходження від міжнародного туризму нині є однією з найзначніших складових так званого невидимого експорту (invisible export). Розвиток туристських зв'язків є важливим засобом нормалізації міжнародного становища, зміцнення дружби між народами і поглиблення взаєморозуміння. Туризм став об'єктивною потребою сучасної цивілізації....

  Весь текст

  Розрахункова робота з курсу «Міжнародна економіка» на тему: Платіжний баланс Ірландії


  РОЗРАХУНКОВА РОБОТА з курсу «Міжнародна економіка» на тему: «Платіжний баланс Ірландії»Зовнішньоторговельна діяльність країни обраховується у вигляді платіжного балансу. Макроекономічне призначення платіжного балансу полягає в тому, щоб у лаконічній формі відбивати стан міжнародних економічних відносин даної країни з її закордонними партнерами, являючись для вибору кредитно-грошової, валютної, бюджетно-податкової, політики і управління державною заборгованістю....

  Весь текст

  Визначення з курсу Міжнародна економіка


  Частина визначень з курсу Міжнародна економіка для підготовки до Модульної контрольної роботи.  Відносно нові фінансові інструменти -євродол.депозитні сертифікати, єврооблігації з нульовим купоном, синдиковані кредити в євровал.,ставка відсотку....

  Весь текст

  Техніка як основа сучасної ґлобалізації


  Безсумнівною підставою, яка уможливила ґлобалізацію, став розвиток техніки у найширшому сенсі слова. Саме техніка дає зараз змогу, перейшовши через дві технічні революції - аграрну та індустріальну, сягнути до третьої технічної революції - інформаційної, яка й повинна об'єднати людство у ґлобальному масштабі....

  Весь текст
  Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 28 Вперед
Категорії

Індивідуальна робота, Інформатика, Історія економіки та економічної думки, Історія української культури, БЖД, Бухгалтерський облік, Визначення, Вища математика, Екзамен, Екологія, Економіка і математичні методи та моделі, Економіка праці і соціально трудових відносин (ЕП і СТВ), Економічна інтеграція, Експортно-імпортні відносини, Етика, Задачі, Книга, Лекція, Міжнародна економіка, Мікроекономіка, Макроекономіка, Менеджмент, Модульна контрольна робота (МКР), Основи технологій виробництва, Охорона праці, Політична економія, Політологія, Презентація, Психологія, Регіональна економіка, Релігієзнавство, Реферат, Розрахункова робота, Самостійна робота, Семінар, Соціологія, Теорія ймовірності, Українська мова, Усне повідомлення, Філософія

Показати всі теги

Всі розділи

Популярні
Реклама